top of page
új m.gif
prom kerek.png

Az Amerikából származó Prompt manuális tréning lényege,

hogy a száj megfelelő alakításával, valamint az izmok és

idegvégződések kézzel történő ingerlésével segít a gyerekeknek

a kívánt hangok előállításában. A finom, de határozott nyomások,

érintések által a gyerek képes lesz kontrollálni és tudatosan irányítani a hangképzéshez

szükséges testrészeit, beszédszerveit. A kezelés célja az orálmotoros mozgások megsegítése,

az ajak- és állkapocs-kontroll kialakítása, a fonáció, majd a prozódia és beszédritmus rendezése. 

További tudnivalók: 

logo kerek.png
tom kerek.png

         Kinek ajánlott?

  • megkésett, vagy eltérő beszéd- és nyelvfejlődés esetén

  • a beszédprodukció zavara esetén

  • a beszédszervek eltérésén alapuló problémáknál

  • a beszéd folyamatosságának zavara esetén (dadogóknak, hadaróknak)

  • izomtónus zavar esetén

  • a beszédprodukciót érintő idegrendszeri elváltozások esetén

  • polymicrogyria esetén

  • autizmus spektrumzavar esetén

  • hallássérülés esetén

bottom of page